torsdag 23. september 2010

Realismen


Realismen var en periode i litteraturen som var fra 1870-1890 og den var en reaksjon på romantikkes fokus på følelser. Under realismen handlet det ikke lenger om å skildre følelser og fine samfunnet, men isteden skulle de skildre samfunnet slik det var. Realistene skulle derfor skildre samfunnet objektivt og de kritiserte sider ved samfunnet slik som klasseskille, religion, politikk, kvinnenes stilling, ekteskapet og foretningsmoral.

Dramaet en folkefiende av Henrik Ibsen er et eksempel på realistisk litteratur. I stykket møter vi hovedpersonen doktor Stockmann som står opp i mot majoriteten i samfunnet for å kjempe mot korrupsjon med noe han virkelig tror på og at han gjør sin moralske rett og står fram som en varsler. Temaet i stykket viser mange kjennetegn på den realistiske litteraturen. Dette ser vi blant annet i hvordan Ibsen så uttilslørt kritiserer samfunnet. Det han kritiserer i stykket er politikken som fremstår som korrupt og folket som fremstår som naive og mangler handligskraft når de møter motgang. Han skildrer også klasseskille, kampen for frihet og rettferdighet og kampen for framgang. Stockmann kjemper for at folket skal få vite sannheten og mane til større påvirkningskraft til folket for å minske politikernes makt. I en folkefiende ser vi at Ibsen viser til at sannheten skal frem, som var en viktig verdi i realismen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar