tirsdag 26. oktober 2010I teksten til hjernen er alene av Lars Lillo Stenberg ser jeg'et i teksten på verden rundt seg som fremmedgjort og ukjent. Utvilingen i verden går forbi hvert enkelt individ ogg jeget føler seg dermed fremmedgjort. Han føler at han står alene i en folkemengde. Altså at han ståralene med sine egne tanker. dette blir begrunnet i tittelen "Hjernen er alene".I diktet "Jeg ser" av Sigbjørn Obstfelder er individet fra en industrialisert verden og en verden i stor utvikling på slutten av 1800-tallet. dermed føler individet seg sterkt fremmedgjort i samfunnet.