onsdag 21. oktober 2009

Barokken


Mennesket har alltid latt seg fascinere av det makabre og voldelige. Dette ser vi like mye i dag som man gjorde i barokken. Det er helt klart at krig, katastrofer og ulykker selger godt i media, film og bøker. Det er helt naturlig at dette også gjaldt under barokken. Dette kan ses i flere bilder fra barokken. Det dramatiske blandet med det dramatiske ga meget særegne bilder for barokken.

Det religiøse ble brukt for å forklare de ukjente delene av livet. De evige spørsmålene som aldri kan få et fornuftig svar. Dette betydde at de ”valgte” religion. De hadde ikke mye valg med tanke på heksebrenning på grunn av at noen damer lagde litt urtete. Dette førte ikke akkurat til at mage stilte spørsmål til kirken.

Barokken var en periode hvor kunsten viste store kontraster, religiøse motiver og makabre motiver. Dette sammenlagt med brenning av hekser og en relativt maktsyk kirke gir en barokken et eget særpreg. Det er det ukjente som blir lagt vekt på sammen med effekter slik som dramatikk og overdrivelser ga en ny billedlig form av det guddommelige. Barokken blir sett på som mørk og dyster i dagens samfunn, selv om det var en periode som har gitt oss mye innenfor kunst og arkitektur.

torsdag 8. oktober 2009

Renessansen

Renessansen var fra år 1500- 1600. Under renessansen ønsket man og gjenføde antikkes verdier og tradisjoner. Renessansen står fram som en overgang til den moderne tid. Det kom flere nye nyskapninger innenfor teknologi og vitenskap. Renessansen sto for en sentral endring i tidligere holdninger til religion og menneskesyn. Mennesket ble under renessansen sett på som et eget individ og ikke lenger en del av et samfunn. Mennesket ble sett på som godt av natur, men at det skilte seg klart i fra dyrene med vår mulighet til å velge og sin evne til å skape. Menneskesynet under renessansen var altså positivt og optimistisk. Dette sto i sentrum av en ny bevegelse innen renessansen som het humanismen.

Humanismen sto i sentrum av kunsten, vitenskap, utdannelse og litteratur i renessansen. Humanismen bidro til utbygging av blant annet skoler. Humanismen bidro til en ny tro på mennesket som et fritt individ med endeløse muligheter.

Renessansen hadde flere store kunstnere slik som Leonardo da Vinci, Michelangelo og Rafael. Disse står fremst i renessansen når det gjelder kunst, og de viste dette gjennom forskning på menneskets proporsjoner og skyggelegging. Bilder og statuer ble også mer menneskelige under renessansen.