torsdag 22. april 2010

Mitt navn er Johan Sebastian Welhaven

Det er sunt for Norge å opprettholde kontakten med Danmark, både for den kulturelle og den politiske kontakten med resten av Europa. Norge kan ikke bli et innestengt land uten kontakt til resten av kontinentet. Jeg og mine partimedlemmer i Intelligenspariet vil bygge Norge etter dansk kultur, språk og estetikk. Jeg ønsker å bevare det danske språk som i alle di år vi var i union har vært en vital del av vår identitet.

Et språk av bønder samme hvor rent det er vil aldri kunne utfylle alle nødvendige funksjoner i et moderne samfunn, noe det Danske vil og gjør i dag. Et dansk språk vil bevare et kulturelt felleskap med våre danske brødre som har en mye større kultur enn vår egen, noe vi kunne ta del i om vi beholder et slikt språk.

Hvis vi går inn for fornorskningspolitikken vil vi få et vulgært og ufullstendig språk.

tirsdag 13. april 2010

For globalisering:

Kjærkommen velkomst av globaliseringen

Verden blir mindre og mindre og nasjonale skiller viskes ut. Hvorfor skal språket fortsatt oppholdes som et eget? Et felles språk skaper samarbeid og forståelse. Norge er ikke lenger et lite selvforsynt land, men en liten del av et større verdenssamfunn, som er gjensidig avhengig av hverandre.

Jeg mener at separate språk fremmer forskjeller og språklige misforståelser. En større forståelse av et felles språk kan hjelpe mennesker å knytte internasjonale bånd. Kommunikasjonsproblemene mellom land som ikke snakker et felles språk slik som engels skaper kommunikasjonsproblemer. Her kan vi eksempelvis se på Frankrike. Hvor franskmenn ikke ønsker å lære seg engelsk. Dette gjør kommunikasjon med en franskmann vanskelig, nærmest umulig. Hvis man da ikke kan fransk blir det vanskelig å føre en avansert samtale som krever ord som ikke kan forklares med famlende håndbevegelser.

Derfor ber jeg om at det internasjonale samfunnet trenger en felles kommunikasjonsform på tvers av landegrenser og nasjonalitet. Jeg håper at verdens befolkning kan knyttes sammen til et verdenssamfunn med en felles forståelse av språk og med et felles språk utenom landets eget språk.


Mot globalisering:

La norsk være norsk

Det norske språk står i dag ovenfor et angrep som ødelegger det norske språket. En stadig større innflytelse fra engelsk fører til at norske ord og uttrykk viskes ut av befolkningens ordforråd.

En amerikansk populærkultur visker ut det norske fra den norske kulturen. Hollywood står i front for denne amerikaniseringskampanjen og folk blir stadig mer mottakelige for amerikansk kultur. Undersøkelser viser at nordmenn er stadig mer åpen for den amerikanske kulturen.

Tilgjengeligheten til informasjon på nettet nasjonalt og internasjonalt er en stor del av det internasjonale samfunnet. I norske aviser er engelsk en større del av språket. Burde man ikke beholde norsk som norsk?

Den stadig større utvekslingen av ord på tvers av landegrenser truer den norske nasjonalkulturen og vårt nasjonale språk. Jeg ber derfor om at norsk skal forbli norsk.