torsdag 3. juni 2010

Kåseri

Nå skal jeg skrive om hva som kjennetegner et kåseri. Et kåseri er gjerne en kort tekst som tar opp dagsaktuelle temaer med et innslag av humor og ironi. De humoristiske innslagene dekker ofte over en mer seriøs undertone. Kåseriet har en muntlig tone og skal være enkle og fremføre muntlig, så det er da viktig og holde det enkelt. Det trenger heller ikke å være sakelig, men det må ikke bli usakelig. Her gjelder det altså å finne en balanse mellom det sakelige og usakelige. I et kåseri har kåsøren en vandring i emnet hvor han veksler mellom assosiasjoner, situasjoner, korte historier ironiske kommentarer, refleksjoner og overdrivelser. Alt dette bindes sammen som en rød tråd som skaper en sammenheng i teksten. Kåsøren har også mulighet til å leke med språket og han kan da ta ord ut av sin sammenheng, komme med overraskende uttrykk, lage nye ord, ordspill og språklige bilder. Alt dette er ting som kjennetegner et kåseri.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar