onsdag 28. januar 2009

Forhandlinger istedenfor bombinger

Jeg ønsker å svare på Eivind Stuens debattinnlegg i Aftenposten 28. januar 2009. Jeg må si meg helt enig i at spørsmålet ikke lenger handler om landområder, men om de sivile tapene. Og jeg mener at saken har blitt fremstilt helt feil av media. De har lagt for mye vekt på den ideologiske konflikten, og det har derfor blitt mindre fokus på de over tusen sivile som har blitt drept under skuddvekslinger og bombinger. Stuens sier at "Partene må glemme fortiden og heller arbeide sammen for en fredelig løsning". Det vi må forstå, er at dette er en konflikt som har holdt på i mange tusen år, som handler om hvem som har rett til å bo i landet Israel. Dette har utviklet seg til å bli en konflikt som ikke lengre ser ut til og ha en løsning, en konflikt hvor begge parter ikke klarer å legge uenighetene bak seg. Men det partene må forstå, er at de ikke lenger kan holde denne konflikten gående fordi den bare vil fortsette å skade sivile og landets kredibilitet i resten av verden. Så det som er viktig og få fram i denne saken, er at partene må samles til forhandlinger og få fram en tosidig fredsavtale. Fred må være et felles mål for alle.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar