onsdag 19. august 2009

Middelalderen

Middelalderen varte fra ca. år 1000-1400. Kristendommen kom til Norge på 1000-tallet som førte til endringer i den norske befolkningens hverdag. Det kom nye lover, de måtte betale skatt til kirken og de norrøne gudene ble sett på som hedenske av den kristne kirken. Når den norske kongen ble døpt inn i kirken betød dette at resten av befolkningen fulgte etter. Over hele Europa holdt kirken et jerngrep om befolkningen, dette gjorde de gjennom preken om skjærsilden og hvordan de syndfulle ville komme til helevete mens de som levde et syndfritt liv ble lovet et liv etter døden i himmelen. Dette var den ubestridte sannhet og ingen gikk imot kirken.

I middelalderen ble naturkunnskap hentet fra antikkens filosofer slik som Aristoteles. Det var helt klart at jorden var universets sentrum med planetene sirklende rund i perfekte sirkler. Det var også klart at de fire elementene ild, jord, luft og vann var byggestene i alle fysiske fenomener. Aristoteles sine beskrivelser av plante og dyreliv ble betraktet som den endelige sannhet.

Politikk og religion har aldri gått helt fint sammen. Dette gjorde det heller ikke i middelalderen. Kongen hadde en rolle som guds stedfortreder på jord og kirken mente at de selv skulle ha kontrollen over kirken. Dette førte til en litt overopphetet diskusjon mellom de to partene på 1000-tallet. Kirken mente at Gud hadde to myndigheter på jorden. Staten skulle opprettholde lov og orden i samfunnet, mens kirken skulle ta seg av den religiøse delen.

I begynnelsen av 1100-tallet slo gotikken gjennom i Frankriket og spredde raskt gjennom Europa. Dette innebar blant annet en ny fremstilling av Jesus fra den seirende himmelkongen til den lidende Jesus som tok all verdens synd på seg. Man mente at kristendommens viktigste kjennetegn skulle være kjærligheten og ikke makten. Gotikken kjennetegner også en type arkitektur og kunst. Det ble reist flotte katedraler slik som Nidarosdomen i Trondheim og Notre Dame i Paris.

Det var flere viktige forfattere i middelalderen der i blant Snorre Sturlason som skrev om de norrøne gudene. Snorre Sturlasons mest kjente verk er Heimskringla. En annen kjent forfatter fra denne tiden er Italieneren Dante. Som blant annet har skrevet Den guddommelige komedie hvor han går gjennom skjærsilden, helvete og himmelen, hvor han gir detaljerte beskrivelser av hver av stedene. Denne boken består blant annet av en del sang. Han møter en del kjente person i sin ferd gjennom skjærsilden, helvete, og himmelen der i blant en romersk forfatter og Lucifer som ligger frosset i is og tygger på blant annet Judas.

1 kommentar: