tirsdag 10. mars 2009

kvinnenes kamp for likestilling

Når kvinnedagen for første gang ble feiret i Europa den 8. mars i 1910 markerte den et klart skille i likestillingens historie. Kvinne sto for første gang fram og kjempet for sine rettigheter i et mannsdominert samfunn hvor kvinnene ble styrt med jernhånd. Datoen 8. mars som internasjonal kvinnedag ble først fastsatt i 1917 på grunn av de russiske kvinners demonstrasjon som ble opptakten til den russiske revolusjonen. Hvor Lenin bestemte at 8. mars skulle bli en kommunistisk festdag, som kom til å bli assosiert opp i mot kommunismen til den nye feminist bevegelsen framsto i 1970 årene.

I Norge i dag kjemper vinnene for en større likestilling innenfor arbeidslivet. I dag er størsteparten av befolkningen for likestilling mellom menn og kvinner, og nå i den siste tien har det vært en stor debatt om hijab i politi og rettsvesen. Her har vi sett mange sterke meninger fra både politikere og den vanlige befolkningen. Det er mange som i dag ser på hijaben som symbolet på muslimsk undertrykkelse av kvinner, og det er ikke til å komme unna med at muslimske land ligger etter med tanke på den likestillingen vi har her i Norge. Men det er viktig at vi forstår at hijaben ikke er påtvunget selv om vi finner unntak her også. Det er mange kvinner som selv har valgt å bruke hijab som et symbol på sin religiøse tro. Dette ser vi også blant katolske prester som velge rå leve i sølibat. Dette finnes det ingen religiøse skrifter på i Bibelen at man må, akkurat som man ikke finner nonen tekster i Koranen om at man må bruke hijab, men dette er akseptert av størsteparten av de menneskene som følger disse religionene har akseptert dette som en del av deres tro. Dette er noe som må aksepteres av samfunnet, og jeg mener at det kristne, utenforstående av denne religionen ikke prøver og fjerne et religiøst symbol fra deres samfunn.

Det er viktig i dagens samfunn at kvinner tørr og stå fram og kjempe for sine rettigheter som mennesker. Det er kanskje et problem at kvinner har det for godt til at de føler en trang til å demonstrere for de rettighetene de har krav på når mange mener at de har det helt greit akkurat slik de har det nå. Så som en formaning til alle i samfunnet menn og kvinner så må man stå fram for å komme fram til en felles likestilling for alle som et endelig mål.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar